flag Судова влада України

Повідомляємо, 29.09.2022 з 20:00 будуть проводитись планові технічні роботи.
На цей час можлива недоступність сервісів та веб-порталу «Судова влада України».
Перепрошуємо за тимчасові незручності.

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Організаційно-аналітичний відділ

Альошина Крістіна Юріївна – начальник організаційно-аналітичного відділу

 тел. (057) 757-44-03

e-mail: inbox@hr.arbitr.gov.ua  

 

Опис компетенції, завдань, функцій організаційно-аналітичного відділу

1.           Розробляє та формує перспективні та поточні плани роботи господарського суду, контролює їх виконання.

2.           Розробляє заходи щодо організаційного та методичного забезпечення діяльності структурних підрозділів суду та апарату господарського суду.

3.           Організовує виконання рішень та доручень вищих органів державної та судової влади, наказів і розпоряджень голів Вищого господарського суду та Державної судової адміністрації України, зборів суддів господарського суду Харківської області.

4.           Приймає участь у заходах організації підвищення професійного рівня суддів господарського суду, а також працівників апарату суду, координує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення їх кваліфікації.

5.           Узагальнює матеріали звітності та пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства, готує пропозиції щодо підготовки прес-релізів, доповідей, виступів тощо.

6.           Сприяє діяльності суддів щодо підготовки та розміщення публікацій з правових питань в засобах масової інформації, узагальнює їх роботу по пропаганді правових знань.

7.           Забезпечує взаємодію Відділу з іншими структурними підрозділами господарського суду.

8.           Аналізує статистичну інформацію щодо кількості розглянутих справ за основними категоріями спорів та справ про банкрутство з метою відстеження навантаження суддів та врахування всіх необхідних показників при визначенні якості роботи суддів.

9.           Веде облік постанов апеляційної та касаційної судових інстанцій про зміну чи скасування рішень винесених по справах, знайомить із ними суддів господарського суду, аналізує причини скасування судових рішень, готує довідки за матеріалами узагальнення.

10.  На підставі статистичних даних про розгляд справ готує довідки про показники роботи суддів для Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

11.  Здійснює аналіз аналітичного забезпечення господарського суду та надає керівництву суду пропозиції щодо вдосконалення форм і методів діяльності у цьому напрямку.

12.  Здійснює облік, систематизацію та зберігання інформаційних бюлетенів, роз'яснень і вказівок вищих органів судової влади України з питань судової практики, забезпечує належні умови для вивчення зазначеної літератури працівниками господарського суду.

13.           Здійснює накопичення та збереження на магнітних та інших носіях наявного фонду актів законодавства та інших нормативних актів, рішень вищих органів судової влади, а також іншої інформації правничого характеру.