flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ голови

Господарського суду

 Харківської  області

від 26 грудня 2019 р. № 74

 

 

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію

у Господарському суді Харківської області,

яким присвоюється гриф «Для службового користування»

 

Загальні відомості

1.1.Відомості щодо забезпечення додержання порядку роботи з службовою інформацією під час проведення в суді заходів міжнародного співробітництва.

1.2 Відомості, що містяться в облікових документах та листуванні з питань оформлення (скасування) допуску до державної таємниці суддям і працівникам апарату.

1.3. Відомості про зміст заходів та документів із забезпечення режиму збереження службової інформації в умовах особливого періоду або надзвичайного стану.

1.4. Відомості щодо проведення службових розслідувань за фактами порушень законодавства  про охорону доступу до службової інформації.

1.5.  Протоколи (акти, тощо), які складаються за результатами роботи Комісії з питань роботи із службовою інформацією Господарського суду Харківської області.

1.6. Щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів.

 

Відомості з питань мобілізаційної роботи

2.1. Відомості про зміст планів та програм мобілізаційної підготовки, результати їх виконання в цілому.

2.2. Відомості за окремими показниками про потреби, обсяги матеріально-технічного, фінансового забезпечення заходів, передбачених мобілізаційними планами, планами переведення на функціонування в умовах особливого періоду в цілому.

2.3. Відомості організаційного характеру щодо мобілізаційної роботи без зазначення інформації про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, які входять до державної системи запасних пунктів управління, розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам оборони держави, національній безпеці.

2.4. Відомості про зміст переліків посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню під час мобілізації та у воєнний час у цілому.

2.5. Відомості про чисельність військовозобов'язаних, які заброньовані.

2.6. Функціональні обов'язки персоналу на особливий період.

2.7. Відомості за окремими показниками про організацію оповіщення, зв’язку, управління мобілізацією, порядок, терміни виконання заходів переведення на роботу в умовах особливого періоду.

2.8. Відомості про оповіщення та збір персоналу суду, що містять інформацію про домашні, мобільні телефони, місце проживання працівників.

 

 

Відомості з питань технічного захисту інформації та охорони

3.1. Відомості, що містяться в документах із технічного захисту інформації
(крім документів загального характеру та таких, які становлять державну таємницю).

3.2.  Відомості про організацію технічного захисту інформації об’єктів інформаційної діяльності й урядового зв’язку, матеріалів їх обстеження та атестування.

3.3. Відомості, що розкривають систему охорони, пропускний режим, технічне оснащення охорони об’єктів, розташування і характеристику постів охорони, об’єктових і периметрових систем відеоспостереження, охоронної сигналізації.

 

Інші відомості

4.1. Відомості, що містяться в документах суду, що містять службову інформацію інших органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

4.2. Відомості, що містяться в протоколах засідань зборів суддів та рішеннях зборів суддів Господарського суду Харківської області, щодо яких прийнято рішення про віднесення їх до службової інформації.

4.3. Відомості, що містяться в постановах голови Господарського суду Харківської області про вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів».

4.4. Відомості, що можуть міститися в документах з обліку печаток і штампів.

4.5. Відомості, що містяться в наказах, розпорядженнях, дорученнях керівництва суду, щодо яких прийнято рішення про віднесення до службової інформації.