flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Список осіб, відповідальних за забезпечення доступу до публічної інформації

Начальник відділу документального забезпечення та контролю (канцелярія):

Ашурова Тамара Гаріївна – тел. (057) 757-43-98

- інформація, що надається учасникам судового процесу в усній та письмовій формі;

- інформація з автоматизованої системи документообігу суду, яка стосується реєстрації, проходження, створення документів в суді, що не обмежена в доступі;

- інформація, що знаходиться в архіві Суду.

 

Начальник відділу управління персоналом:

Медведь Ірина Валентинівна – тел. (057) 705-14-59

- інформація про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

-  інша інформація, що знаходиться у володінні відділу і стосується суддів та працівників апарату суду, яка не підлягає захисту в порядку визначеному для персональних даних або не обмежена в доступі іншими нормативно-правовими актами.

 

Начальник відділу юридичного забезпечення:

Альошина Крістіна Юріївна – тел. (057) 757-44-03

- інформація про нормативно-правові засади діяльності Суду;  

- щодо проведення судом семінарів, занять, конференцій, нарад тощо.

- інформація про роботу Суду, прийом громадян, роботу органів суддівського самоврядування, щодо інших питань, які стосуються організаційної роботи голови Суду, його заступників, керівника апарату, його заступників.

 

Начальник фінансово-економічного відділу:

Насонова Світлана Юріївна – тел. (057) 705-31-95

- інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету;

- інформація про доходи працівників, що пов’язані з трудовими відносинами з Судом;

- інформація про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

 

Начальник відділу статистики та інформаційних технологій:

Костін Альберт Володимирович – тел. (057) 705-30-87

-інформація про статистичні дані стосовно здійснення судочинства Судом, що відображені у статистичних звітах або формах;

- про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних;

- щодо технічних питань роботи Автоматизованої системи документообігу суду;

- щодо наповнення інформацією веб-сайту Суду, Єдиного державного веб-порталу відкритих даних;

- щодо повернення судового збору по справах, які не подавались до суду;

- щодо роботи інформаційної телефонної лінії.

 

Заступник начальника відділу державних закупівель та матеріально-технічного забезпечення суду:

Александрова Жанна Валеріївна – тел. (057) 703-47-12

- про матеріально-технічне забезпечення Суду, утримання, експлуатацію, ремонт, обслуговування, господарське забезпечення  роботи суду;

- створення безпечних умов праці, забезпечення житлом; охорону праці та техніку безпеки, протипожежну безпеку;

- проведення державних закупівель та пов’язаних з цим напрямком роботи питаннях.

 

Начальник відділу служби судових розпорядників:

Рогожин Олександр Борисович

- щодо забезпечення правопорядку в приміщенні суду та під час судових засідань.

 

Головний спеціаліст, який забезпечує зв’язки Суду з засобами масової інформації:

Орлова Олена Юріївна – тел. (057) 705-14-32

про наповнення інформацією офіційного веб-сайту Суду, офіційних сторінок у соціальних мережах (Facebook, Instagram тощо);

стосовно інформації, що розміщується на стендах в приміщенні Суду;

щодо коментування заходів, які організовуються та/або проводяться Судом;

стосовно зв’язків зі ЗМІ, надання інформації ЗМІ, оприлюднення офіційних позицій керівництва суду в ЗМІ.