flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Запит цінових пропозицій на 2015 рік (бензин А-95)

Умови тендера

Відкрито: 17 лютого 2015

 ЗАПИТ

цінових пропозицій

 

1. Замовник.

1.1. Найменування.

Господарський суд Харківської області

1.2. Код за ЄДРПОУ.

03500039

1.3. Місцезнаходження.

майдан Свободи, будинок 5, Держпром, 8 під'їзд, Харківська область, м. Харків, Дзержинський р-н, 61022

1.4. Реєстраційний рахунок замовника.

35229101009249 в ГУДКСУ у Харківській області, вул. Бакуліна, 18, Харківська область, м. Харків, 61166, МФО 851011

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса).

Фень Максим Дмитрович, заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення суду, майдан Свободи, будинок 5, Держпром, 8 під'їзд, Харківська область, м. Харків, Дзержинський р-н, 61022, тел. (057) 703-47-12,

Новикова Тетяна Олександрівна, головний спеціаліст фінансово-економічного відділу, майдан Свободи, будинок 5, Держпром, 8 під'їзд, Харківська область, м. Харків, Дзержинський р-н, 61022, тел. (057) 705-31-98, buh@hr.arbitr.gov.ua

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.

227 760,00 грн. (двісті двадцять сім тисяч сімсот шістдесят грн. 00 коп.)

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю.

http://hr.arbitr.gov.ua/sud5023

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі.

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензин А-95)

4.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри:

бензин А-95 8 500 літрів, що відповідає ДСТУ 4839:2007 «Бензини автомобільні підвищеної якості»

4.3. Місце поставки товарів або надання послуг.

АЗС переможця по м. Харкову та по Україні

4.4. Строк поставки товарів або надання послуг.

протягом 2015 року

5. Основні умови договору.

відповідно до розділу IX Закону України «Про здійснення державних закупівель» та Інструкції з підготовки цінової пропозиції

6. Строк дії цінових пропозицій.

120 днів

7. Подання цінових пропозицій.

7.1. Місце та спосіб подання.

майдан Свободи, будинок 5, Держпром, 8 під'їзд, к. 120, Харківська область, м. Харків, Дзержинський р-н, 61022, особисто або поштою

7.2. Строк.

04.03.2015 року до 10:00

8. Розкриття цінових пропозицій.

8.1. Місце.

майдан Свободи, будинок 5, Держпром, 8 під'їзд, к. 320, Харківська область, м. Харків, Дзержинський р-н, 61022

8.2. Дата.

04.03.2015 року

8.3. Час.

11:00

9. Додаткова інформація.

З питань, пов’язаних з підготовкою цінової пропозиції звертатися за тел./факс (057) 705-31-98, тел. (057) 703-47-12. Перелік документів та вимоги до учасників зазначені в Інструкції з підготовки цінової пропозиції

Додаток: Інструкція з підготовки цінової пропозиції.

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів,

керівник апарату господарського суду

Харківської області                                                                                   Поляков О.В.

 

 

 

 

 

 

 «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова комітету з конкурсних торгів

_________________ / О. В. Поляков /

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструкція з підготовки цінової пропозиції

 

Керуючись Законом України № 1197-VII від 10.04.2014  «Про здійснення державних закупівель» (надалі – Закон), Господарський суд Харківської області (надалі – Замовник) оголошує процедуру запиту цінових пропозицій на закупівлю 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензин А-95), згідно з умовами, визначеними у цій інструкції та додатках до неї.

1.      Опис предмета закупівлі та необхідні технічні та інші параметри визначено у додатку 2 до цієї інструкції.

2.      Валютою пропозиції є національна валюта України – гривня.

3.      Пропозиція з оригіналами (копіями) документів та інформаціями подається в запечатаному конверті не пізніше кінцевого строку їх подання.

4.       Пропозиція оформлюється у письмовій формі, та повинна містити:

- реєстр документів;

- цінову пропозицію (за формою, наведеною у додатку 1 до цієї інструкції);

- документи, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції Учасника вимогам Замовника (відповідно до додатку 3 до цієї інструкції).

5.       Усі документи, що мають відношення до цінової пропозиції, складаються українською мовою в 1-му примірнику. У разі подання Учасником у складі цінової пропозиції документів (оригіналів або їх копій, завірених Учасником), які було видано іншими установами (організаціями, підприємствами)  російською мовою, такі  документи надаються Учасником  без перекладу на українську мову.

6.      Пропозиція подається за підписом уповноваженої посадової особи Учасника на кожній сторінці, прошита нитками, пронумерована та скріплена печаткою[1]. На зворотному боці останньої сторінки цінової пропозиції місце її прошиття має бути заклеєно контрольним аркушем паперу з маркуванням «Прошито та пронумеровано (зазначити кількість) аркушів» та засвідчено підписом Учасника та скріплена печаткою1.

7.      Пропозиція запечатується у одному конверті. На конверті необхідно зазначити:

- повне найменування і адресу Замовника;

- назву предмету закупівлі відповідно до запиту цінових пропозицій;

- найменування (прізвище, ім’я по-батькові фізичної особи – підприємця) і адресу Учасника процедури закупівлі, номери контактних телефонів;

- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

- номери контактних телефонів;

- маркування «Не відкривати до 11:00 04.03.2015 року».

В місцях склеювання конверту повинні міститися підпис уповноваженої особи Учасника та відбитки печатки Учасника1.

8.      Кожен Учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена.

9.      Учасник визначає ціну на товар з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також з врахуванням витрат, пов’язаних з поставкою товару (транспортування, навантаження та розвантаження, страхування, збереження  та  інші витрати).

В ціновій пропозиції ціни вказуються за одиницю виміру товару, який пропонується для постачання та загальна вартість пропозиції.

10.  Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені Учасником  у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю.

11.  Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі.

Основні вимоги до договору визначені у додатку 4 до цієї інструкції.

12.  Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визнається Учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам Замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.

У випадку зазначення однакової ціни у декількох учасників, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

13.  Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам Замовника, зазначеним у запиті, або з підстав, зазначених у статті 17 Закону.

14.  Замовник відміняє процедуру запиту цінових пропозицій та має право визнати її такою,  що не відбулася, у випадках, визначених статтею 30 Закону.


Додаток 1

 

Учасник не повинен відступати від даної форми.

 

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

 

Ми, _____________(повне найменування Учасника), в особі _________________________, надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензин А-95) згідно з вимогами Замовника торгів. Вивчивши Інструкцію, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених нижче за наступними цінами:

 

Найменування товару

Одиниці виміру

Кількість

Ціна за одиницю, грн.*

Загальна вартість пропозиції, грн.**

Бензин А-95

літр

8 500

 

 

 

Загальна вартість пропозиції, грн.** (з ПДВ/без ПДВ): __________________________

______________________________________________________________________________

(сума прописом)

1. До акцепту нашої цінової пропозиції, Ваша Інструкція разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 днів з дня розкриття цінових пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного строку.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі цінові пропозиції згідно з умовами Інструкції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 3 робочих дні з дня оприлюднення на
веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

5. Особа, уповноважена вести переговори щодо укладення договору (прізвище, ім'я, по- батькові, посада, телефон) ____________________________________________________________

 

 

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (за наявності).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка:

* ціну необхідно зазначати в українських гривнях з двома знаками після коми (копійки);

 ** загальна вартість пропозиції повинна зазначатись з поміткою «з ПДВ» або «без ПДВ» в залежності від системи оподаткування Учасника.


Додаток 2

 

Учасник не повинен відступати від даної форми.

 

ОПИС ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ТА НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ ТА ІНШІ ПАРАМЕТРИ

 

Найменування закупівлі

Обсяг закупівлі

Спосіб поставки товару

Період поставки

1.

 бензин А-95

8 500 л

АЗС переможця по м.Харкову та по Україні

протягом 2015 року

 

Вимоги до предмета закупівлі:

 

1. Кожна партія товару повинна відповідати Державному стандарту 4839:2007 «Бензини автомобільні підвищеної якості», технічним вимогам заводів-виробників і сертифікатам якості.

2. Відпуск товару повинен здійснюватися відповідно до «Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами», затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1442 від 20.12.1997, безпосередньо на АЗС за талонами на пальне номіналами по 5, 10, 15, 20, 30 та 40 літрів.

3. Строк дії талонів повинен забезпечувати отримання товару протягом 9 місяців з дати видачі талонів.

4.Учасник повинен мати розгалужену мережу АЗС та забезпечити можливість відпуску товару безпосередньо на АЗС у м. Харкові, у всіх адміністративних районах Харківської області та по інших регіонах України.


Додаток 3

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

1. Документи, що відповідають вимогам, встановленим пунктом 1 статті 17 Закону.

1.1. Гарантійний лист у довільній формі щодо відсутності намірів надання винагороди в будь-якій формі посадовій особі Замовника з метою впливу на прийняття рішення по визначенню переможця процедури закупівлі.

1.2. Оригінал  документу, виданого територіальним органом Міністерства юстиції України, про те, що фізичну особу, яка є Учасником або службову (посадову) особу, що представляє інтереси Учасника, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення у сфері державних закупівель. Документ повинен бути датований не раніше 01 лютого 2015 року.

1.3. Довідка, складена у довільній формі, про те, що суб’єкт господарювання (Учасник) протягом останніх трьох років притягувався / не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

1.4. Оригінал документу Міністерства внутрішніх справ України про те, що фізична особа, яка є Учасником або службова (посадова) особа Учасника, яка уповноважена представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не були засуджені за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку, яка отримана не раніше як за 10 днів до дати розкриття пропозиції.

1.5. Довідка, складена у довільній формі, для підтвердження того, що Учасник не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів Замовника.

1.6. Оригінал документу (або засвідчена копія), що виданий Державним підприємством «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (його філією) чи територіальним органом Міністерства юстиції України про те, що Учасник не є банкрутом і стосовно нього не порушено провадження у справі про банкрутство, яка отримана не раніше як за 10 днів до дати розкриття пропозиції.

2. Документи, що відповідають вимогам, встановленим пунктом 2 статті 17 Закону.

2.1. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту:

2.1.1. Засвідчена копія Статуту (положення, установчого договору або іншого документу, який його замінює) із змінами (у разі їх наявності) (для юридичних осіб).

2.1.2. Оригінал (або засвідчена копія) Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

2.1.3. Засвідчена копія Статуту (положення, установчого договору або іншого документу, який його замінює) із змінами (у разі їх наявності) довіреної особи у м. Харкові (філії або представництва).

2.1.4. Оригінал (або засвідчена копія) Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців довіреної особи  (якщо її отримання передбачено законодавством).

2.1.5. Засвідчена копія паспорту (для фізичних осіб).

2.1.6. Засвідчена копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

2.2. Оригінал документу за встановленою формою (або засвідчена копія) ДПІ по місту реєстрації Учасника про відсутність заборгованості по сплаті обов'язкових платежів в Україні, яка отримана не раніше як за 10 днів до дати розкриття пропозиції.

2.3.  Засвідчена копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців для підтвердження того, що Учасника не зареєстровано в офшорних зонах. У витягу повинна бути інформація про місцезнаходження реєстраційної справи (або місце проживання Учасника - фізичної особи-підприємця).

3.  Інші документи.

3.1.  Інформація в довільній формі, яка містить загальні відомості про підприємство (фізичну особу –підприємця):

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) (для юридичних осіб);

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

3.2. Засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження Учасника щодо підпису документів, цінової пропозиції та правомочність на укладання договору про закупівлю (виписка з протоколу засновників; довіреність керівника; наказ про призначення; інший документ).

3.3. Засвідчені копії документів, що підтверджують якість товару та його специфіку (паспорт якості на зазначену марку пального; сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання відповідності (у разі якщо нафтопродукт підлягає обов’язковій сертифікації в Україні).

3.4. Довідка, складена у довільній формі, про наявність та розташування власних заправочних станцій.

3.5. Заява на підтвердження згоди від Учасника щодо використання персональних даних (відповідно до Додатку 5 до інструкції).

3.6. Погодження Учасника на виправлення арифметичних помилок.

3.7. Будь-які інші документи, які додатково бажає надати Учасник.

 

* Примітки:

а) усі документи (за винятком оригіналів, виданих іншими установами) повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи Учасника та  надписом «Згідно з оригіналом»;

б) документи, які не передбачені Господарським кодексом для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі цінової пропозиції;

в) довідки, листи інформаційного характеру, що заповнюються Учасником процедури закупівлі, повинні бути надруковані на фірмовому бланку Учасника (у разі наявності), мати підпис уповноваженої особи, та печатку підприємства із зазначенням вихідного номеру та дати документу.


Додаток 4

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ДОГОВОРУ

 

Договір про закупівлю (надалі – Договір) укладається в письмовій формі відповідно до Закону, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та нормативно-правових актів, що регулюють порядок закупівлі за державні кошти.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) Учасника - переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після підписання Договору до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у Договорі;

4) продовження строку дії Договору та виконання зобов'язань щодо передачі товару, у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у Договорі;

5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів);

6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю.

Учасник-переможець процедури закупівлі під час укладення Договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо це передбачено законодавством.

Основними вимогами договору про закупівлю є:

1. Предмет договору:

- 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензин А-95);

- кількість товару (товарів), що поставляється за Договором визначена відповідно до Специфікації, яка є невід`ємною частиною Договору та відповідає змісту цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі.

2. Якість товару (товарів):

- кожна партія товару (товарів) повинна відповідати Державному стандарту 4839:2007 «Бензини автомобільні підвищеної якості», технічним вимогам заводів-виробників і сертифікатам якості;

- відпуск товару повинен здійснюватися відповідно до «Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами», затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1442 від 20.12.1997.

3. Ціна договору:

- ціна Договору відповідає змісту цінової пропозиції Учасника - переможця процедури закупівлі;

- ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін залежно від реального фінансування видатків та потреби у такому товарі (товарах) з врахуванням статті 48 Бюджетного кодексу України;

- ціни на товар (товари) встановлюються у національній валюті України;

- ціна товару (товарів) за Договором визначається з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також з врахуванням витрат, пов’язаних з поставкою товару (транспортування, навантаження та розвантаження, страхування, збереження  та  інші витрати).

4. Порядок здійснення оплати:

- розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після пред’явлення Учасником - переможцем рахунка на оплату товару (товарів) (далі – рахунок) та підписання видаткової накладної;- розрахунки проводяться шляхом оплати товару (товарів) в строк не пізніше 20 (двадцять) банківських днів з дати підписання видаткової накладної;

- розрахунки проводяться з врахуванням пріоритетності проведення видатків відповідно до підпункту 1 пункту 11 Постанови Кабінету Міністрів України № 65 від 01.03.2014 (зі змінами).

5. Поставка товару (товарів):

- місце поставки (передачі) товару (товарів): товар (товари) постачається (передається) через мережу АЗС Учасника - переможця з умовою забезпечення можливості отримання товару безпосередньо на АЗС у м. Харкові, у всіх адміністративних районах Харківської області та по інших регіонах України за талонами на пальне номіналами по 5, 10, 15, 20, 30 та 40 літрів;

- строк дії талонів повинен забезпечувати отримання товару (товарів) протягом 9 місяців з дати видачі талонів.

6. Права та обов’язки:

- права і обов’язки сторін повинні відповідати Цивільного кодексу України та Господарському кодексу України.

7. Відповідальність сторін:

- у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором сторони несуть відповідальність, передбачену діючим законодавством України та договором;

- у разі незабезпечення поставки товару (товарів) в повному обсязі, сплачуються штрафні санкції (пеня) у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості несвоєчасно поставленого (несвоєчасно переданого) товару (товарів).

8. Обставини непереборної сили:

- сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею сторін;

- під обставинами непереборної сили слід розуміти надзвичайні ситуації природного, техногенного, воєнного, соціально-політичного та економічного характеру (в тому числі з метою стабілізації економічної ситуації в державі та економічного і раціонального використання державних коштів), включаючи видання нормативно-правових актів уповноваженими державними органами, що перешкоджають належному виконанню сторонами зобов'язань, передбачених договором.

9. Вирішення спорів:

- у випадку виникнення спорів або розбіжностей сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій;

- у разі недосягнення сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку, встановленому чинним законодавством України.

10. Строк дії договору:

- Договір набуває чинності з дати підписання по «31» грудня 2015 року, а в частині оплати – до повного виконання сторонами своїх зобов’язань;

- дія Договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

11. Інші умови:

- зміни та доповнення до Договору складаються в письмовій формі та підписуються представниками обох сторін;

- права та обов’язки за Договором не можуть бути передані третім особам без письмового погодження іншої сторони;

- Договір визнається нікчемним відповідно до статті 41 Закону;

- на період призупинення процедури закупівлі орган Державної казначейської служби України вживає заходи з недопущення здійснення платежів з рахунка Замовника згідно з узятим фінансовим зобов’язанням за договором про закупівлю.


Додаток 5

Учасник не повинен відступати від даної форми.

 

ФОРМА

«Заява на підтвердження згоди щодо

використання персональних даних»

 

Ми, ____________ (назва підприємства), в особі _________________ (ПІБ)____________ (посада), що діє на підставі _____________ (назва документу на підставі, якого діє уповноважена особа Учасника) надаємо згоду на використання персональних даних, які стали відомі в процесі проведення процедури закупівлі, що містять інформацію, яка підпадає під дію Закону України  «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010.

 

 

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (за наявності).

 

[1] Вимога щодо скріплення печаткою не стосується Учасників, які здійснюють свою діяльність без печатки (згідно з чинним законодавством)